Historikk

Historikk

Tove og Arild Egeland er Englevaktens grunnleggere og visjonsbærere. Siden oppstaren i 05/06 har de gått foran som ledere og ildsjeler i Pinsekirkas utadrettete arbeid, og de har sammen med mange frivillge vært med å hjelpe mange mennesker i Flekkefjord.


Her er deres historie.

En dag i 90 årene satt vi i hjemmet vårt på Søyland og snakket om hvor heldige vi var. Vi var enige om at vi hadde alt vi trengte. Godt ekteskap og 3 flotte gutter hadde vi fått.

Vi kjente på en veldig takknemlighet, og var enige om at vi ønsket å være med og bidra på en eller annen måte overfor medmennesker som trengte støtte eller hjelp. Vi ba Gud om å lede våre liv i den retning Han så at vi kunne bli brukt.

I løpet av noen få år var vi blitt et avlastningshjem, fosterhjem og beredskapshjem for barn i forskjellig alder. Vi var også engasjert i menigheten vi tilhører.

Etter flere år med stor aktivitet, opplevde Tove å bli syk i 2002. Sykdommen varte i 2-3 år. Dette var en veldig vanskelig tid. I Toves` største smerte og fortvilelse fikk hun oppleve å kjenne Guds nærhet, omsorg og helbredelse på en så spesiell måte at det forandret hennes liv. Denne sykdomsperioden gjorde noe med oss som både enkeltmenneske og par. Når dagene var tunge og sykdommen kunne oppleves tøff, kjente vi at Jesus var med oss og hadde omsorg for oss. Vi opplevde at vi kunne komme til Ham med alle våre bekymringer og smerte. Vi opplevde virkelig at Jesus var vår trøster og hjelper.

Vårt liv fikk etter hvert en ny dimensjon og et nytt fokus. Vi ønsker å være med å gjøre Jesus kjent for mennesker som ikke kjenner Ham. Mange av oss kristne har i altfor lang tid vært for innadvent, og kanskje ikke vært flinke nok til å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig. Vi kjente for å gå nye veier og ba Gud om å lede oss til å nå ut med evangeliet til byen vår og distriktene rundt.

Vinteren 2005 fikk Arild en tanke om å kjøpe en buss som vi som menighet kunne bruke til å være ute med i forskjellige sammenhenger.

Englevakten Buss ble en realitet sommeren 2006. Bussen ble kjøpt inn av Pinsekirka Flekkefjord. Bussen benyttes til å bringe budskapet om Jesus ut til by og bygd. Vi opplever også å være en stabilisator i bybildet på lørdags nettene. Her treffer vi blant annet mennesker i dyp fortvilelse og som ikke fikser dagens krav og forventninger. Andre vil bare slå av en prat og få en kopp kaffe og noe å bite i. Bussen benyttes også til teamturer og hjelpesendinger til øst Europa i regi av Pinsekirka Flekkefjord.

Våren 2009 gikk Tove og bar på en drøm om å åpne en cafè. Hun fikk med seg flere andre på dette og etablerte Englevakten Cafè.  Denne cafeen skulle være tydelig på budskapet om Jesu kjærlighet og omsorg. Cafeen er i dag et samlingssted midt på byens torg for veldig mange mennesker. Her kommer alle typer mennesker for å ta en kopp kaffe og noe å bite i, og vi håper at besøket oppleves som – ”en smak av Himmelen”.

Vi som ektepar opplever i dag en stor glede i det arbeidet vi står sammen om. Vi opplever stadig store og små utfordringer, men Gud har gitt oss et oppdrag, og da stoler vi på at Han gir oss det vi trenger av styrke og visdom for hver en dag.

Flekkefjord er en vakker Sørlandsby som fasademessig ser flott ut. Bak fasaden er det enkeltmennesker som sliter. Vi møter mennesker med rusproblemer, sosial tilpasningsvansker, utfordringer på hjemmearenaen osv. Mange mennesker søker etter en mening med livet. Vi tror at Jesus vil fylle dette behovet og gi den freden som så man lengter etter.

Vi må stå sammen og stille opp for hverandre. Vi må bry oss mer om hverandre. Kanskje det er nettopp du som skal til for at et annet menneske skal få en bedre hverdag?

Du som er en kristen eller kanskje søker etter et liv med Jesus. Be Gud om å få sin vei med ditt liv. Det kan bli et virkelig spennende liv hvis du vil og tør.

Flekkefjord, Juli 2010
Tove og Arild Egeland

Powered by Cornerstone